Kilometergodtgjørelse 2011

Arbeidsgiver kan utbetale kilometergodtgjørelse til arbeidstaker for yrkeskjøring med privatbil. Deler av denne godtgjørelsen skal det skattes av.

Arbeidsgiver kan utbetale bilgodtgjørelse til arbeidstaker for yrkes- eller tjenestereise ved bruk av privat bil.

For at bilgodtgjørelsen skal kunne utbetales skattefritt, og uten at det foretas forskuddstrekk, må følgende vilkår være oppfylt:

1. Godtgjørelsen må kun utbetales for yrkes- eller tjenestekjøring

Det er viktig å skille mellom yrkesreiser og arbeidsreiser. Arbeidstaker kan få utbetalt bilgodtgjørelse for yrkes- eller tjenestereise skattefritt for beløp inntil Skattedirektoratets satser.

Bilgodtgjørelse utbetalt for arbeidsreiser, regnes derimot som skattepliktig inntekt for arbeidstaker. Disse reisene regnes som privatkjøring. Arbeidsreise defineres som reise mellom bolig og fast arbeidssted og reise mellom faste arbeidssteder.

2. Godtgjørelsen må ikke overstige Skattedirektoratets satser

Satsene innenlands for 2011

a) For inntil 9 000 km i kalenderåret: kr 3,65 pr. km.

b) Over 9 000 km i kalenderåret: kr 3,00 pr. km.

c) For arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø: kr 0,05 pr. km i tillegg til satsene i bokstav a) eller b).

For kjøring på skogs- og anleggsveier kan det gis et tillegg på kr 0,90 pr. km. Når det er nødvendig med tilhenger for å bringe med utstyr og materiell som på grunn av sin vekt og beskaffenhet ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind, kan det gis et tillegg på kr 0,60 pr. km. Når det i bilen tas med arbeidstakere på oppdrag, kan det gis et tillegg på kr 0,90 pr. km pr. arbeidstaker.

Satsene utenlands for 2011

For kjøring i utlandet er satsen kr 3,65 uansett kjørelengde. Slik kjøring må derfor holdes utenfor ved beregningen av om kjøring med kilometergodtgjørelse overstiger 9 000 km i inntektsåret.

3. Legitimasjonskravene må være oppfylt

Bilgodtgjørelsen skal legitimeres ved reiseregning som utarbeides av arbeidstakeren.
Reiseregningen skal minst inneholde følgende opplysninger:

  • arbeidstakerens navn, adresse og underskrift,
  • dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise,
  • formålet med reisen,
  • hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på,
  • fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer,
  • totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (ev. trippteller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes- eller tjenestereise, og
  • navn på passasjer det kreves passasjertillegg for
%d bloggere liker dette: